O MNĚ

MgA. Ing. arch. Kateřina Vocelová
narozená v roce 1981 jako Svobodová
1997 - 2001
SPŠ stavební Josefa Gočára
2001 - 2008
fakulta umění a architektury technická universita v Liberci
2010 - 2014
divadelní fakulta akademie múzických umění v Praze obor filmová a televizní scénografie

2007 - 2010
spolupráce na projektech s Albertem di Stefano
Od roku 2007 se usilovně věnuji architektonické práci, jak ve spolupráci s jinými architekty a stavaři, tak samostatně.
Od roku 2010 jsem své působení spíše zájmově rozšířila o obor scénografie a poslední rok se aktivněji věnuji i vytváření her pro děti a volné tvorbě.