Přeměna domu v Písnici
před dokončením
spolupráce ing. arch. Martin Vocel