Půdní byt na Žižkově
studie 2014
spolupráce ing. arch. Martin Vocel