návrh nového designu prodejen teta
vyzvaná soutěž 2013
spolupráce ing. arch. Martin Vocel, MgA. Tereza Svobodová